Terapeutene

 Guri Berntsen

Hun avsluttet sitt arbeid ved Senter for terapi og veiledning høsten 2019.

 

 Torbjørn Tvedten

Spesialist i psykiatri. Lege. Har 2årig videreutdanning i systemisk familieterapi, kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi. Har toårig utdannelse i kognitiv veiledningspedagogikk. Godkjent veileder i kognitiv terapi i Den norske legeforening, Dnlf og ved godkjent veileder ved Institutt for kognitiv terapi. Tidligere medlem av psykoterapiutvalget Dnlf. Har driftsavtale med Helse Sør-øst. Prisene er de samme som på sykehusets poliklinikk. Etter oppnådd frikort er behandlingen gratis resten av kalenderåret. Støttekollega for leger.

Arbeidsfelt: Utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser. Arbeider klinisk mest med ADHD, bipolar lidelse, depresjoner, angstlidelser og rusmiddelavhengighet .

Veiledning i kognitiv terapi og metakognitiv terapi for helse-institusjoner og alle typer helsepersonell.

Undervisning i kognitiv terapi terapi, metakognitiv terapi, om rusmidler og om å forstå psykiske lidelser.

Underviser i kognitiv terapi gruppemetode.

underviser i stressmestring.

 

Målfrid Horne

Psykiatrisk sykepleier.

Utdanning som sykepleier og videreutdanning i psykisk helse og kognitiv terapi.