Terapeutene

Guri Berntsen

Veileder og familieterapeut. Utdanning i teologi, familieterapi, tverrfaglig veiledning, kognitiv terapi og emotionally-focused family therapy. Arbeidserfaring fra bl.a. Borgestadklinikken, Sykehuset Telemark og egen samtalepraksis her ved Senter for terapi og veiledning de 15 siste årene.Arbeidsfelt : Relasjonsveiledning, samliv, familieveiledning, samlivsbrudd, sorg, kriser, pårørendeproblematikk, bekymringer, selvutvikling, eksistensielle tema, jobbrelatert veiledning.Individuelle samtaler. Parsamtaler.

Holder kurs i Enneagrammet, om ni personlige forskjeller og strategier.  «Hvorfor tenker ikke alle slik som jerg?»

Terapeutiske metoder: Kognitiv terapi, narrativ terapi, sorg;-og kriseterapi og emosjonsfokusert parterapi.

 

Torbjørn Tvedten

Spesialist i psykiatri. Lege. Videreutdanning i systemisk familieterapi, kognitiv terapi, metakognitiv terapi og kognitiv veiledning. Godkjent veileder i kognitiv terapi i Den norske legeforening Dnlf og ved Institutt for kognitiv terapi. Medlem av psykoterapiutvalget Dnlf.Har full driftsavtale med Helse Sør-øst. Arbeider etter kognitive og metakognitive metoder.

Arbeidsfelt: Utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser. Arbeider klinisk mest med ADHD, bipolar lidelse, depresjon, angst og rus.

Veiledning i kognitiv terapi og metakognitiv terapi for helse-institusjoner og alle typer helsepersonell.

Undervisning i kognitiv metode, metakognitiv metode og hvordan behandle psykiske lidelser.