Terapeutene

 Guri Berntsen avslutter sin terapipraksis høsten 2019.

 

Torbjørn Tvedten

Spesialist i psykiatri. Lege. Videreutdanning i systemisk familieterapi, kognitiv terapi, metakognitiv terapi og kognitiv veiledning. Godkjent veileder i kognitiv terapi i Den norske legeforening Dnlf og ved Institutt for kognitiv terapi. Medlem av psykoterapiutvalget Dnlf.Har full driftsavtale med Helse Sør-øst. Arbeider etter kognitive og metakognitive metoder.

Arbeidsfelt: Utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser. Arbeider klinisk mest med ADHD, bipolar lidelse, depresjon, angst og rus.

Veiledning i kognitiv terapi og metakognitiv terapi for helse-institusjoner og alle typer helsepersonell.

Undervisning i kognitiv metode, metakognitiv metode og hvordan behandle psykiske lidelser.