Kontorfellesskap

SENTER FOR TERAPI OG VEILEDNING har kontorfellesskap med:

JORID JOHANSSON spesialist i barne og ungdomspsykiatri, tlf. 93007929

ROLF VIK – spesialist i psykomotorisk fysioterapi, tlf. 97697104

ANNE ASKJEM – terapeut i Rosenmetoden, tlf. 90620599

LIV-ELLEN RØRVIG – terapeut i Rosenmetoden, tlf. 48238068

Alle har felles  adresse: Eilert Sundtsgate vest 83  3725 Skien