Kontorfellesskap

SENTER FOR TERAPI OG VEILEDNING har kontorfellesskap med:JORID JOHANSSON spesialist i barne og ungdomspsykiatri, tlf. 93007929

ROLF VIK – spesialist i psykomotorisk fysioterapi, tlf. 97697104

ANNE ASKJEM – terapeut i Rosenmetoden, tlf. 90620599

CHRISTEL ALMNES, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, tlf. 94803460

Alle har felles  adresse: Eilert Sundtsgate vest 83  3725 Skien