Faglig profil

Vår faglige profil består av følgende terapeutiske retninger:

KOGNITIV TERAPI. Ordet kognitiv kommer fra det latinske cognito som betyr tanke, kognitiv er det som har med erkjennelse,oppfatning og tenkning å gjøre. Kjernen i kognitiv terapi er å støtte pasienten i å mestre sine problemer, og samtidig hjelpe til å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig adferd som er forbundet med problemene og som kanskje også bidrar til dem. Kognitiv terapi er hjelp til selvhjelp slik at pasienten etter behandling kan hjelpe seg selv med metoder og bevisstgjøring som man har arbeidet med i timene. Typisk for kognitiv terapi er at det er strukturerte timer med plan for hver time, hjemmeoppgaver og høy grad av medvirkning i egen terapiprosess. Se mer på www.kognitiv.no
METAKOGNITIV TERAPI. Ordet meta kan oversettes til overordnet. Her brukes det i betydning hvordan man forholder seg til sine egne tanker og følelser. Metakognitiv terapi er en variant av kognitiv atferdsterapi. Vi bruker både kognitiv terapi og metakognitiv terapi i behandlingen da vi tenker at disse modellene til en viss grad utfyller hverandre. Vi undersøker både på hva du tenker i for eksempel en angst-situasjon, og ikke minst på hvordan du forholder deg til og responderer på dine egne tanke,- og følelsesmessige reaksjoner. Vi undersøker  hvilken betydning du gir eller ønsker å gi dine egne tanker og følelser. Se mer på  www.mct-institute.no  
VEILEDNING. Vi tilbyr metodespesifikk kognbitiv veiledning og tverrfaglig veiledning.
KOGNITIV GRUPPETERAPI. Torbjørn Tvedten har drevet kognitiv gruppeterapi kontinuerlig siden 1992. Gruppeterapi egner seg meget godt for angstlidelser. Det kan være lærerikt og godt å treffe andre som lider av det samme som en selv. I gruppeterapi legger vi stor vekt på undervisning om angst og undervisning om hvordan du kan ta tak for å bli kvitt angsten din. Det er gode forskningsresultater på at kognitiv terapi er effektivt for angstlidelser.  Du får informasjon om angst som fenomen og hvordan angst “oppfører seg”  og spesifikke metoder som gjør at angsten avtar. Du vil utfordres til å jobbe med angsten fram til neste gruppemøtene. Alle gruppedeltakere må øve på situasjoner hvor de vanligvis får angst. Sp skal du registrere tanker og følelser og trene på nye måter å forholde deg til angsten på. Dette er krevende, men også inspirerende, og deltakere i angstgruppene forteller at dette er en fin og støttende måte for å bli bedre av angstlidelsene sine. Noen ganger trener alle i gruppa sammen utenom gruppetida. Vi har ulike angstgrupper.  Se behandlingstilbudet vårt.
Mer informasjon om terapeutenes utdannelse, kliniske erfaring og praksis finner du ved å se under fanen Terapeutene øverst på forsiden.