Faglig profil

Vår faglige profil består av følgende terapeutiske retninger:
KOGNITIV TERAPI. Se menyen øverst eller følg linken  www:kognitiv.no
EMOTIONAL FOCUSED FAMILY THERAPY. Se menyen øverst eller følg linken  www:eftparterapi .no 
METAKOGNITIV TERAPI. Se menyen øverst eller følg linken  www:mct-institute.no  
VEILEDNING. Tverrfaglig veiledning. Kognitiv veiledning for helsearbeidere.
KOGNITIV GRUPPETERAPI. Torbjørn Tvedten har drevet kognitiv gruppeterapi kontinuerlig siden 1992.
NARRATIV TERAPI. Se menyen øverst.
TERAPI VED SORG OG KRISE. Se menyen øverst
Mer informasjon om terapeutenes utdannelse, kliniske erfaring og praksis finner du ved å se under fanen Terapeutene øverst på forsiden.